Резултати школског такмичења

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСKОГ ТАКМИЧЕЊА

   У суботу 13.03.2018. одржано је школско такмичење из:

1. Моделирарања машинских елемената и конструкција
2. Техничког цртања
3. Ручног програмирања струга
4. Ручног програмирања глодалице

   На градско такмичење пласирали су се:

МОДЕЛИРАРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА
(софтвер Solidwors и CATIA )

1. Брајовић Алекса IV -1
2. Ћирић Војин III-3
3. Величковић Никола IV -1

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМАТРИЈОМ
(софтвер AutoCAD)

1. Николић Ивона I-2
1. Вешовић Алекса I-2
2. Тодоров Огњен I-3

РУЧНО ПРОГРАМИРАЊЕ СТРУГА

1. Симић Филип III-5
2. Ђурђевић Никола III-3
3. Стефановић Алекса III-4


РУЧНО ПРОГРАМИРАЊЕ ГЛОДАЛИЦЕ

1. Нешић Андреја IV-2
2. Бајић Стеван IV-3
3. Илијевски Милица IV-3

   Честитке ученицима и предметним наставницима.