Пријемни испит

ОБАВЕШТЕЊЕ
за пријављивање полагања пријемног испита за упис у први разред средње школе ликовне области школске 2021/22. године.

Пријављивање полагања пријемног испита може извршити родитељ, односно законски заступник ученика.
Пријављивање за полагање пријемног испита је могуће извршити у периоду од 12.4. до 16.4.2021. год. на један од следећих начина:

  • У периоду од 12.4. до 15.4.2021.год. пријављивање се може обавити електронским путем преко портала Моја средња школа (https://mojasrednjaskola.gov.rs) уколико је родитељ/законски заступник ауторизовани корисник који има одговарајућа права приступа подацима о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник или има налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим може да приступа порталу Мој есДневник. Налог на есДневнику се може добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs;
  • 15.4.2021. и 16.4.2021.год. може се обавити пријављивање непосредно у школи у којој се обавља полагање пријемног испита (за подручје Школске управе Београд, пријемни испит обавиће се у школи "Техноарт Београд"). Сатница пријављивања биће накнадно објављена.

Пријављивање за полагање пријемног испита за упис у први разред средње школе ликовне области за кандидате који се нису пријавили електронским путем врши се непосредно у школи дана 15.04. и 16.04.2021. године, у периоду од 09.00 до 16.00 часова.

-Списак кандидата са распоредом полагања по учионицама биће истакнут у среду 12.05.2021. г. у 18,00 часова.
-распоред полагања пријемног испита:
ПЕТАК 14.05.2021. – цртање
СУБОТА 15.05.2021. - сликање
НЕДЕЉА 16.05.2021. –вајање
-кандидати су у обавези да сва три дана, приликом приступања полагању испита, имају код себе оверену ђачку књижицу са фотографијом;
-испит траје четири школска часа без паузе (180 мин.);
-препоручљиво је да кандидати дођу 15 минута пре одређеног времена за испит;
-забрањено је коришћење мобилних телефона на испиту;
-потребан материјал за испит који кандидати сами доносе:

- Цртање: оловке различитих тврдоћа (по избору), гумица за брисање;
-Сликање: темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.), четкице, палета, посуда за воду;
- Вајање : вајарске шпахтле.

-Прелиминарни резултати пријемног испита биће истакнути до 18.05.2021.г. у 8,00 часова.

-Приговори на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник о упису ученика у средње школе могу се улагати до 12h наредног дана у односу на одржани део Пријемног испита (за цртање до 12h 15.05.2021., за сликање до 12h 16.05.2021., за вајање до 12h 17.05.2021.).
Приговори на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.
Приговоре за погрешно сабирање бодова могуће је поднети од 10 h до 16h 18.05.2021.
Комисија за приговоре даје одговор за сваки предвиђени рок за приговор до 18h текућег дана.

-19.05.2021.г. до 08,00 часова истицање коначних резултата пријемног испита.

Радове са пријемног испита није могуће преузети.

Материјал
Школа обезбеђује папир за цртање, папир за сликање и глину за вајање (око 1000 г). Ученици обезбеђују оловке за цртање, темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.) и четке за сликање, као и мале шпахтле за вајање.