Уметнички образовни профили

   Подручје рада култура, уметност и јавно информисање (266 ученика у 12 четворогодишњих одељења):

- Јувелир уметничких предмета (уписна квота 14 ученика)
- Фирмописaц – калиграф (уписна квота 14 ученика)
- Конзерватор културних добара (уписна квота 14 ученика)
- Стилски кројач (уписна квота 7 ученика)
- Грнчар (уписна квота 7 ученика)
- Гравер уметничких предмета (уписна квота 7 ученика)

Loading...
Loading...