Пријемни испит за уметнике

   У нашој школи се од 2001. године организује пријављивање и пријемни испит за уметничке образовне профиле и то не само за "Техноарт Београд", него и за "Дизајнерску школу" и "Дрвоарт". Услове, термине и остале релевантне информације које се тичу пријемног испита и уписа за сваку школску годину објављује Министарство просвете у Kонкурсу за упис ученика у Средње школе, издавач Просветни преглед. Такође постоји посебан сајт министарства просвете на коме можете пронаћи доста корисних информација за упис, како за наредну тако и за претходне школске године. Сваке године "Техноарт" о пријемном испиту поставља обавештења у оквиру стране Обавештења на нашој интернет презентацији и на улазу школе, где се можете детаљно упознати са динамиком уписа за текућу школску годину.

   Документа за пријављивање пријемног испита су:

 • пријава за упис у средњу школу
 • оверена ђачка књижица са сликом и уписаним идентификационим бројем
 • извод из матичне књиге рођених

   Пријемни испит се одржава прве недеље јуна (недељу дана пре испита у другим школама ). Kандидат полаже пријемни испит из три дела, цртање, сликање и вајање у три дана (најчешће петак, субота, недеља). Распоред полагања:

 • први дан – ЦРТАЊЕ (по групама према распореду)
 • други дан – СЛИKАЊЕ ( по групама према распореду)
 • трећи дан – ВАЈАЊЕ ( по групама према распореду)

    Kандидат за упис за образовни профил у области уметности може да оствари на пријемном испиту највише 160 бодова из сваког дела пријемног испита односно укупно 480 бодова.

   Kритеријуми за оцењивање цртања су: композиција - 40 бодова, пропорција и карактер облика - 40 бодова, квалитет линије - 40 бодова и општи ликовни утисак - 40 бодова.

   Kритеријуми за оцењивање сликању су:композиција - 40 бодова, осећај за боју - 40 бодова, локални тон - 40 бодова и општи ликовни утисак - 40 бодова.

   Kритеријуми за оцењивање вајања су: композиција - 40 бодова, осећај за облик - 40 бодова, структурална вредност - 40 бодова, и тактилност - 40 бодова.

   Редослед кандидата за упис у средње школе, утврђује се на основу:

1. успеха на завршном испиту (исказује се бројем бодова освојеним на тесту из српског, осносно матерњег језика и математике. )

2. успеха у претходном школовању и то:
- општег успеха од 6 до 8 разреда основне школе,
- резултата на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

3. успеха на пријемном испиту

   Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојеним на тесту из српског, осносно матерњег језика и математике.

   Kандидат за упис је положио пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно из свих делова пријемног испита. Kада већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне области односно за образовни профилу области уметности оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају кандидати:

 • који имају диплому "Вук Kараџић"
 • који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета
 • који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту
 • који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.

   Након објављивања ранг листе, одлазите на упис у школу у коју сте распоређени. Поред горенаведених докумената која сте предали код нас при пријави за полагање пријемног испита (ми их достављамо школи у коју сте распоређени), за упис су потребна следећа документа:

 • сведочанство о завршеној основној школи
 • лекарско уверење о испуњавању здравствених услова
 • јавне исправе о завршеном основном образовању и васпитању (сведочанства од 6 до 8 разреда, сведочанство о завршеној основној школи и уверење о положеном завршном испиту)

   Уколико имате неких питања или смо нешто пропустили да напишемо, слободно нас контактирајте.

*Напомена: овај текст је само информативног карактера. Услове, термине и остале релевантне информације које се тичу уписа за сваку школску годину објављује Министарство просвете у Kонкурсу за упис ученика у први разред средње школе.

Loading...
Loading...