Почетак школске 2020/21

Информације о почетку школске 2020/21. године


- Настава у школи ће бити организована по кобинованом моделу.
- Родитељи имају обавезу да се изјасне да ли ће дете наставу да похађа у школи или ће наставу пратити онлајн.
- Родитељи су дужни да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавесте школу.

- Није могуће праћење наставе појединих предмета по избору у школи, а појединих онлајн. Ученици који се определе за комбиновани модел, сву наставу прате у школи према распореду за њихову групу (изузев предмета Грађанско васпитање и Верска настава који се прате искуљчиво онлајн).
- Изборне предмете Грађанско васпитање и Верска настава сви ученици, без обзира на изабрани модел, прате онлајн.
- Родитељи ће имати право да мењају одлуку, с тим што ће уколико дете пребацују са онлајн наставе на наставу у школи бити у обавези да обавесте разредног старешину 5 дана унапред, а уколико дете пребацују са наставе у школи на онлајн наставу 1 дан унапред.
- Оцењивање ће се код оба модела наставе вршити у школи, у складу са епидемилошким препорукама.
- За ученике који наставу прате у школи, одељења ће се делити на групе, у складу са величином простора у којем се одвија настава. Поделу на групе направиће одељењске старешине.
- Ученици који су се определили за похађање наставе у школи делиће се на групе на следећи начин:
1. За теоријску наставу одељења ће се делити у две групе (група А и група Б), које ће наизменично похађати теоријску наставу непосредно у школи сваке друге недеље. Оне недеље када теоријску наставу не похађају непосредно у школи, наставу ће пратити онлајн.
2. За вежбе или практичну наставу већ постојеће групе ће се делити у две групе, које ће наизменично похађати вежбе или практичну наставу непосредно у школи сваке друге недеље, изузев група где просторни услови (величина учионице) дозвољавају да цела група присуствује вежбама или практичној настави сваке недеље.
- Часови трају по 30 минута.
- Распоред звоњења:

1 смена:
1 час 07.30 – 08.00
2 час 08.05 – 08.35
3 час 08.40 – 9.10
Одмор 09.10 – 09.30
4 час 09.30 – 10.00
5 час 10.05 – 10.35
6 час 10.40 – 11.10
7 час 11. 15 – 11.45
 
2 смена:
1 час 13.45 – 14.15
2 час 14.20 – 14.50
3 час 14.55 – 15.25
Одмор 15.25 – 15.45
4 час 15.45 – 16.15
5 час 16.20 – 16.50
6 час 16.55 – 17.25
7 час 17.30 – 18.00

- Настава почиње 1.септембра по следећем распореду : 1. и 3. разред пре подне, 2. и 4. разред после подне.

- Прва промена смене биће после прве недеље, односно 7.септембра (те недеље 1. и 3. разред иду после подне, 2. и 4. разред иду пре подне).
- Након тога, промена смене биће на две недеље, како би се избегло да исти ученици увек иду у исту смену.
- Због епидемилошке ситуације, ученици неће мењати учионице током наставе.
- Одељењске старешине првогразреда одржаће родитељске састанке у суботу 29.08. према следећем распореду:

  • 1/1 - 09.00 часова
  • 1 /2 – 09.30 часова
  • 1/3 – 10.00 часова
  • 1/4 – 10.30 часова
  • 1/5 – 11.00 часова
  • 1/6 – 11.30 часова
  • 1/7 – 12.00 часова
  • 1/8 – 12.30 часова
  • 1/9 – 13.00 часова
  • 1/10 – 13.30 часова

- Одељењске старешине првог разреда одржаће часове одељењске заједнице у понедељак 31.08. по идентичној сатници као и за родитељске састанке, о чему ће обавезно обавестити родитеље ученика свог одељења на састанку.
- Одељењске старешине свих разреда дужни су да убаце податке у ес дневник за нову школску годину.