Додатне информације о смеру

   Механичари грејне и расхладне технике оспособљени су за обављање следећих послова:

  • монтажа и уградња уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
  • експлоатација уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
  • опслуживање, руковање, испитивање инсталација и контрола рада у току експлатације
  • регулација уређаја за грејање, климатизацију и расхладних уређаја
  • текуће одржавање система за грејање, система за климатизацију и расхладних уређаја
  • демонтажу, дијагностификовање квара, поправку и монтажу у систем

   Ово је врло атрактивно занимање и ученици овог смера имају велики број часова практичне наставе. По завршетку образовања наши ученици имају доста успеха у налажењу посла или се одлучују да отворе сопствене фирме. Неки се одлучују да наставе школовање или се преквалификују. Више о томе можете прочитати на страни Ванреднo школовање.