Механичар грејне и расхладне технике

   Ученици се оспособљавају за:
      - припремање, постављање и одржавање цевне инсталације за централно грејање
      - уграђивање и ремонтовање грејних тела
      - постављање и сервисирање клима уређаја
      - постављање и ремонтовање уређаја за проветравање

Механичар грејне и расхладне технике
I разред
II разред
III разред
Општеобразовни предмети
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Српски језик и књижевност
3
/
/
2
/
/
2
/
/
Страни језик
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Устав и права грађана
/
/
/
/
/
/
1
/
/
Историја
3
/
/
/
/
/
/
/
/
Географија
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Музичка уметност
/
/
/
1
/
/
/
/
/
Ликовна култура
/
/
/
1
/
/
/
/
/
Физичко васпитање
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Математика
3
/
/
3
/
/
2
/
/
Рачунарство и информатика
/
2
/
/
/
/
/
/
/
Екологија и заштита животне средине
1
/
/
/
/
/
/
/
/
Грађанско васпитање/верска настава
1
/
/
1
/
/
1
/
/
Стручни предмети
Хемија и машински материјали
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничка физика
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничко цртање
/
3
/
/
/
/
/
/
/
Механика
3
/
/
/
/
/
/
/
/
Основе електротехнике
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Машински елементи
/
/
/
2
/
/
2
/
/
Технологија обраде
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Организација рада
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Основе енергетике
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Термодинамика и хидраулика
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Основе технике мерења и аутоматизације
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Постројења за грејање и климатизацију
/
/
/
2
/
/
4
/
/
Практична настава
/
4
/
/
7
/
/
14
60

Напомена: Текст је информативног карактера.