Секција за моделирање и техничко цртање

   У школи Техноарт Београд се сваке школске године организује и изводи настава секције за моделирање и техничко цртање. Ова секција је намењена оним ученицима који желе да прошире своја знања из техничког цртања и моделирања. Друга улога ове секције је припрема најбољих ученика за такмичења.

  Секција је подељена на два дела, у једном су ученици нижих (првог и другог) разреда који раде задатке из техничког цртања, а у другом делу секције су ученици виших (другог, трећег и четвртог) разреда и они раде задатке из моделирања.

   Секција се најчешће изводи радним данима и тада су ученици који похађају ову секцију ослобођени наставе. Настава се изводи у савремено опремљеној рачунарској учионици 31.

 

   Неке од радова можете видети у нашој видео галерији.