Техничар за компјутерско управљање

   Ученици се оспособљавају да раде у програмима WORD, EXCEL, AutoCAD, Catia, SimCAM и да програмирају у програмским језицима Basic и APT.
    Настава је организована по систему 1 ученик – 1 рачунар.
    Суштина је прављење програма за компјутерски и нумерички управљане машине.

Напомена: Текст је информативног карактера, план и програм се стално мењају, за тачне информације погледајте сајт Министарства просвете

Tехничар за компјутерско управљање
I разред
II разред
III разред
IV разред
Општеобразовни предмети
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Т
В
блок
Српски језик и књижевност
3
/
/
3
/
/
3
/
/
3
/
/
Страни језик
2
/
/
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Социологија
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
Филозофија
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Историја
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Музичка уметност
/
/
/
/
/
30
/
/
/
/
/
/
Ликовна култура
/
/
30
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Физичко васпитање
2
/
/
2
/
/
2
/
/
2
/
/
Математика
4
/
/
4
/
/
4
/
/
4
/
/
Рачунарство и информатика
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Географија
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Физика
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Хемија
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Екологија и заштита животне средине
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Устав и права грађана
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
Грађанско васпитање/верска настава
1
/
/
1
/
/
1
/
/
1
/
/
Стручни предмети                        
Машински материјали
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Техничко цртање
/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Механика
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Електротехника и електроника
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Компјутерска графика
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
Машински елементи
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Технологија обраде
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Технолошки поступци са контролом
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
Хидраулика и пнеуматика
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
Моделирање машинских елемената и конструкција
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
Технологија за компјутерски управљане машине
/
/
/
/
/
/
2
2
/
/
/
/
Програмирање за компјутерски управљане машине
/
/
/
/
/
/
2
/
/
3
4
/
Аутоматизација производње и флексибилни производни системи
/
/
/
/
/
/
2
/
/
2
/
/
Организација рада
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
Пројектовање технолошких система
/
/
/
/
/
/
/
7
/
/
7
60
Практична настава
/
3
/
/
4
/
/
/
/
/
/
/