Конкурси за посао

   Обавештавају се сви учесници конкурса за пријем у радни однос који су објављени 19. и 26. фебруара 2020. године у листу Послови да ће се започети поступци наставити након престанка ванредног стања.