Јавна набавка мале вредности - добра ЈНМВ: 4/2015

Јавна набавка мале вредности, добра - редни број 4/2015: Куповина рачунара са оперативним системом за два кабинета.

Конкурсна документација

   Обавештење о додели                                                   Одговори на питања

 
Одговор на питање бр.1
(ЈНМВ 4/2015)
 
Loading...
Loading...