Организација рада

 Школска 2021/22:

  Услед промена у настави због епидемиолошке ситуације настава ће се одвијати по првом моделу са часовима у трајању од 45 минута. Прва смена почиње у 7:30, а друга од 14:00. 

Распоред звоњења:

   пре подне час после подне

7:30 до 8:15

1

14:00 до 14:45

8:20 до 9:05

2 14:50 до 15:35
 9:10 до 9:55 3 15:40 до 16:25
             Велики одмор 20 минута
 10:15 до 11:00 4 16:45 до 17:30
 11:05 до 11:50 5  17:35 до 18:20
             Велики одмор 10 минута
12:00 до 12:45 6  18:30 до 19:15
12:50 до 13:35 7  19:20 до 20:05

 

Школска 2020/21:

  Услед промена у настави због епидемиолошке ситуације настава ће се одвијати са часовима у трајању од 30 минута. Прва смена почиње у 7:30 и траје до 11:45 часова, а друга од 13:45 до 18:00 часова. 

  У једној смени су I и III разред, а у другој II и IV разред. Блок настава се одвија по посебном распореду у обе смене.

Распоред звоњења :

   пре подне час после подне

7:30 до 8:00

1

13:45 до 14:15

8:05 до 8:35

2 14:20 до 14:50
 8:40 до 9:10 3 14:55 до 15:25
                Велики одмор 20 минута
 9:30 до 10:00 4 15:45 до 16:15
10:05 до 10:35 5 16:20 до 16:50
10:40 до 11:10 6 16:55 до 17:25
11:15 до 11:45 7 17:30 до 18:00

 

Сатницa међусмене уписане у ес Дневник од 12 до 13:30h у којој се испитују ученици који су изабрали наставу на даљину, блок настава и слично:

време час
11:50 до 12:20  -2
12:25 до 12:55  -1
13:00 до 13:30  0

 


Нормални распоред звоњења   

   Теоријска и практична настава у школи одвијају се по сменама. Прва смена почиње у 7:30 и траје до 13:35 часова, а друга од 13:45 до 19:50 часова.

   У једној смени су I и III разред, а у другој II и IV разред. Блок настава се одвија по посебном распореду у обе смене.

Распоред звоњења:

   пре подне час после подне

7:30 до 8:15

1

13:45 до 14:30

8:20 до 9:05

2 14:35 до 15:20
 9:10 до 9:55 3 15:25 до 16:10
                Велики одмор 20 минута
 10:15 до 11:00 4 16:30 до 17:15
 11:05 до 11:50 5  17:20 до 18:05
                Велики одмор 10 минута
 12:00 до 12:45 6  18:15 до 19:00
 12:50 до 13:35 7  19:05 до 19:50

 


Обавезни облици васпитно-образовног рада остварују се:

- у I и II разреду трогодишњег и I , II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица односно 185 наставних дана;

- у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице односно 170 наставних дана.

   Календар образовно васпитног рада за текућу школску годину можете преузети са веб презентације Министраства образовања на следећем линку:

Календар образовно васпитног рада за текућу школску годину

Распоред по сменама са сатницом

  

Loading...
Loading...