Јавна набавка мале вредности - услуга ЈНМВ: 1/2015

   Јавна набавка мале вредности - услуга редни број 1/2015: Набавка услуге организовања екскурзије ученика трећег и четрвртог разреда у школској 2015/16 години по партијама.


                        

 
Конкурсна документација

Loading...
Loading...